สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 

    วันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี โดย นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวภรณี อักษรพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และบุคลากรสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย ร่วมประชุมทบทวนการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้า ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
    วันที่ 4 กันยายน 2560  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี โดย นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวภรณี อักษรพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และบุคลากรสำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ ร่วมประชุมทบทวนการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้า ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
    วันที่ 28 ส.ค. 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี โดย นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลอมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และร่วมกันสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนานาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

                                                                                    อ่านข่าวทั้งหมด

 
</>
 

--

แนวทางปฏิบัติงานโครงการวิสาหกิจชุมชน ปี 2555
- แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2554
                                                             ทั้งหมด

- กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ

- "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร

-----

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 62 ปี

-

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการ

-

ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
                                              ทั้งหมด
- วารสารเดือน ก.ค. 57
- วารสารเดือน มิ.ย. 57
- วารสารเดือน พ.ค. 57
-

ประจำปี 2556 (กรมตรวจฯ)

- ประจำปี 2555 (กรมตรวจฯ)
- ประจำปี 2553 (สตส.)
- ประจำปี 2554 (สตส.)
-
   
 
</>
 
 
 

นายโอภาส  ทองยงค์

 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

    

 
  นางสาวสมควร  วิบูลย์เชื้อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์ที่ 1
 
 
  นางสมสมร รอดกุล
  รักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจ
  บัญชีสหกรณ์นนทบุรี
 

script popup