สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 

     วันที่ 22  มิถุนายน  2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี  นำโดยนางสาวภรณี  อักษรพันธ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ  ครั้งที่ 4/2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำด้านการบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน

วันที่ 21 มิถุนายน 2560  นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ปราชญ์เกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ต.พิมลราช ต.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวน 3 ราย (นางสมจิตร ทับอุไร นายสว่าง เลาะลามะ และนายประสาท พงศ์ธเนสกุล) ผลการตรวจเยี่ยมสรุปดังนี้

      เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรีนำโดยน.ส.กุลจิรา ปรีเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับนายยวง  เขียวนิล ปราชญ์แผ่นดินและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประเมินหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองขุนศรี

                                                                                    อ่านข่าวทั้งหมด

 
</>
 

--

แนวทางปฏิบัติงานโครงการวิสาหกิจชุมชน ปี 2555
- แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2554
                                                             ทั้งหมด

- กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ

- "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร

-----

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 62 ปี

-

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการ

-

ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
                                              ทั้งหมด
- วารสารเดือน ก.ค. 57
- วารสารเดือน มิ.ย. 57
- วารสารเดือน พ.ค. 57
-

ประจำปี 2556 (กรมตรวจฯ)

- ประจำปี 2555 (กรมตรวจฯ)
- ประจำปี 2553 (สตส.)
- ประจำปี 2554 (สตส.)
-
   
 
</>
 
 
 

นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์

 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

    

 
  นางสาวสมควร  วิบูลย์เชื้อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์ที่ 1
 
 
  นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ
  หัวหน้าสำนักงานตรวจ
  บัญชีสหกรณ์นนทบุรี
 

script popup