สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 

     วันที่  18  มกราคม  2561  นางสมสมร รอดกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่าและได้รับชัยชนะ  จึงถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทยและมีการรำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย 
      เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นำโดยนางสมสมร รอดกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในงานพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ
      วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.00น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี โดย นางสมสมร รอดกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นายวิศรุต นันทวิญญู นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และผู้แทนจากสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ของกรมสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศและผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวน 29 คน
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนนทบุรี โดย นางสมสมร รอดกุล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี จัดบริการประชาชนในช่วงปีใหม่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น กาแฟ  โอวัลตินและลูกอม พร้อมแจก QR Code และแผ่นพับสำหรับผู้จอดพักรถ และจุดบริการประชาชนในพื้นที่

                                                                                    อ่านข่าวทั้งหมด

 
</>
 

--

แนวทางปฏิบัติงานโครงการวิสาหกิจชุมชน ปี 2555
- แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2554
                                                             ทั้งหมด

- กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ

- "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร

-----

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 62 ปี

-

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการ

-

ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
                                              ทั้งหมด
- วารสารเดือน ก.ค. 57
- วารสารเดือน มิ.ย. 57
- วารสารเดือน พ.ค. 57
-

ประจำปี 2556 (กรมตรวจฯ)

- ประจำปี 2555 (กรมตรวจฯ)
- ประจำปี 2553 (สตส.)
- ประจำปี 2554 (สตส.)
-
   
 
</>
 
 
 

นายโอภาส  ทองยงค์

 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

    

 
  นางสาวสมควร  วิบูลย์เชื้อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์ที่ 1
 
 
  นางสมสมร  รอดกุล
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์นนทบุรี
 

script popup