สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 

   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัดร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
       ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  จัดโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ "กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรียรู้การเลี้ยงแพะ-แกะนนทบุรี  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลละหารอย่างยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้น.ส.ภรณี อักษรพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

วันที่ 7 ส.ค. นางอนุตรา  แย้มกลิ่นพุฒ  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี  ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนโครงการส่งนำ้และบำรุงรักษาคลองพระพิมล ตัวแทนจากบริษัท ซีพี จำกัดและนายยวง  เขียวนิล ปราชญ์เกษตร ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำเกษตรกร จำนวน 7 ราย

 

                                                                                    อ่านข่าวทั้งหมด

 
</>
 

--

แนวทางปฏิบัติงานโครงการวิสาหกิจชุมชน ปี 2555
- แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2554
                                                             ทั้งหมด

- กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ

- "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร

-----

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 62 ปี

-

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการ

-

ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
                                              ทั้งหมด
- วารสารเดือน ก.ค. 57
- วารสารเดือน มิ.ย. 57
- วารสารเดือน พ.ค. 57
-

ประจำปี 2556 (กรมตรวจฯ)

- ประจำปี 2555 (กรมตรวจฯ)
- ประจำปี 2553 (สตส.)
- ประจำปี 2554 (สตส.)
-
   
 
</>
 
 
 

นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์

 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

    

 
  นางสาวสมควร  วิบูลย์เชื้อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์ที่ 1
 
 
  นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ
  หัวหน้าสำนักงานตรวจ
  บัญชีสหกรณ์นนทบุรี
 

script popup