สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
 

    วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นางสมสมร  รอดกุล  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี  พร้อมด้วยนางภรณี  อักษรพันธ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนร่วมกับส่วนราชการ 
    วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี โดยนางสาวภรณี  อักษรพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัทำบัญชีรับ -จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์การบันทึกบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น โดยใช้โปรแกรม Smart Me ผ่านมือถือ  ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)
        วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางสมสมร  รอดกุล มอบหมายให้นางสาวภรณี  อักษรพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประมงจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด นายยวง เขียวนิลปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
       วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี โดยนางสมสมร  รอดกุล  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี  พร้อมด้วยนางสาวภรณี  อักษรพันธ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน  บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ   ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

                                                                                    อ่านข่าวทั้งหมด

 
</>
 

--

แนวทางปฏิบัติงานโครงการวิสาหกิจชุมชน ปี 2555
- แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2554
                                                             ทั้งหมด

- กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ

- "คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร

-----

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 62 ปี

-

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการ

-

ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
                                              ทั้งหมด
- วารสารเดือน ก.ค. 57
- วารสารเดือน มิ.ย. 57
- วารสารเดือน พ.ค. 57
-

ประจำปี 2556 (กรมตรวจฯ)

- ประจำปี 2555 (กรมตรวจฯ)
- ประจำปี 2553 (สตส.)
- ประจำปี 2554 (สตส.)
-
   
 
</>
 
 
 

นายโอภาส  ทองยงค์

 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

    

 
  นางสาวสมควร  วิบูลย์เชื้อ
  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์ที่ 1
 
 
  นางสมสมร  รอดกุล
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
  สหกรณ์นนทบุรี
 

script popup